Prawo cywilne

W codziennym życiu również mogą zdarzyć się sytuacje, w których warto jest skontaktować się z radcą prawnym lub też adwokatem, którzy pomoże uporać się z danym problemem. Nasza katowicka kancelaria adwokacka zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, reprezentując klientów przed sądami różnych instancji, jak i organami administracji państwowej. Kancelaria Prawna udziela również porad i przygotowuje dokumentację dla odpowiednich urzędów.

    Przedmiot naszej specjalizacji stanowią sprawy dotyczące:
  • ustanowienia służebności przesyłu,
  • odszkodowań i zadośćuczynień za szkody poniesione w wyniku wypadku komunikacyjnego lub błędu lekarskiego,
  • uzyskania lub przywrócenia renty,
  • reprywatyzacji,
  • podziału majątku, prawa własności, zniesienia współwłasności i zasiedzenia,
  • spadków,
  • zawierania umów cywilnoprawnych.
Kancelaria Adwokacka Ewa Draga-Buchta
Kochanowskiego 18/9
40-035 Katowice

tel: 32 206 84 44
kom: 501 530 186
 
Polityce cookies
Zamknij