Zakres Usług

Poniżej przedstawiamy zakres usług, jakie wykonuje Kancelaria Adwokacka Ewa Draga-Buchta z Katowic. Zajmujemy się sprawami, jakie leżą w gestii zarówno radców prawnych, jak i adwokatów. Nasza kancelaria prawna zajmuje się następującymi sprawami:

 • dochodzenie odszkodowań związanych z wypadkami komunikacyjnymi, pracowniczymi, błędami lekarskimi, wywłaszczonymi nieruchomościami, bezumownym korzystaniem z nieruchomości przez dostawców mediów (ustanawianie odpłatnych służebności przesyłu);,
 • reprezentowanie w sporach pracowniczych, Sądzie Pracy;
 • przygotowywanie skarg do Strasburga i reprezentowanie w sprawach skarg oraz odszkodowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka;
 • uczestniczenie w procedurach due diligence;
 • negocjacje w sprawie zakupu nieruchomości;
 • monitorowanie zagadnień związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości;
 • doradzanie w zakresie zawieranych umów przedwstępnych i ostatecznych na zakup nieruchomości, umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych;
 • sporządzanie odwołań w postępowaniach administracyjnych;
 • sprawy korporacyjne, sądowe, przygotowywanie i opiniowanie umów;
 • uczestniczenie w postępowaniach podatkowych, reprezentowanie podmiotów przed organami podatkowymi, przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych, reprezentacja przed sądami administracyjnymi;
 • opiniowanie umów na usługi inżynieryjne dla branży energetycznej związanych z instalacją bloków energetycznych, przygotowywanie umów licencyjnych dla podmiotów zajmujących się automatyzacją górnictwa, dla podmiotów z branży turystycznej (umowy przewozowe, agencyjne), reprezentowanie w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta;
 • opracowywanie prawnych podstaw działalności sklepu internetowego, sprzedaży konsumenckiej, regulaminów sprzedaży;
 • udział w postępowaniach sądowych związanych z ochroną znaków towarowych, nieuczciwą konkurencją, sprawach karnych członków zarządu, karno-skarbowych, pracowniczych, związanych z przejęciem zakładu pracy, dotyczących odszkodowania;
 • odzyskiwanie mienia utraconego po 1945r.;
 • reprywatyzacja, mienie zabużańskie;
 • reprezentowanie w sprawach bankowych.

Kancelaria prawna Adwokat Ewa Draga Buchta z Katowic pomaga w sprawach związanych z prawem cywilnym, karnym gospodarczym, pracy i kontraktów, a także dochodzeniem odszkodowań. Adwokat reprezentuje klientów na różnych etapach postępowania sądowego i administracyjnego.

Kancelaria Adwokacka Ewa Draga-Buchta
Kochanowskiego 18/9
40-035 Katowice

tel: 32 206 84 44
kom: 501 530 186
 
Polityce cookies
Zamknij