Strona Główna

Witamy na stronie Kancelarii adwokat Ewy Draga-Buchta,

Ewa Draga-Buchta od 2003 r. wykonuje zawód adwokata i od tego czasu jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.  Doświadczenie zawodowe uzyskała pracując m.in. w międzynarodowej Kancelarii  Adwokatów i Radców Prawnych Miller, Canfield, Paddock, Stone Oddział w Katowicach, gdzie zajmowała się problemami prawa gospodarczego, bankowości oraz prawa kontraktów. Brała udział w procesach prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, due diligence i licznych negocjacjach handlowych. Świadczyła usługi prawne na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Reprezentowała klientów w sprawach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i karnych. Od sierpnia roku 2003 prowadzi Indywidualną Kancelarię Adwokacką w Katowicach.

Adwokat Ewa Draga-Buchta realizowała m.in. następujące projekty:

- uczestniczenie w procedurach due diligence związanych z zakupem nieruchomości dla sieci hipermarketów,
- negocjacje w sprawie zakupu nieruchomości
- monitorowanie zagadnień związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości
- zawieranie umów przedwstępnych i ostatecznych na zakup nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na warunki zabudowy i pozwoleń na budowę oraz na użytkowanie obiektu, udział w rozprawach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem w/w decyzji
- sporządzanie odwołań w postępowaniach administracyjnych związanych z w/w decyzjami ; zawieranie umów najmu pomieszczeń
- reprezentowanie klienta w postępowaniach sądowych związanych z umowami dostaw, z wykonanymi pracami budowlanymi, w sporach pracowniczych
- uczestniczenie w korporacyjnych due diligence na zlecenie inwestorów zagranicznych ( branża motoryzacyjna); przygotowywanie listów intencyjnych związanych z potencjalnym zakupem podmiotu ; negocjowanie warunków zakupu w tym uczestniczenie w negocjacjach ze związkami zawodowymi
- obsługa bieżąca podmiotów gospodarczych ( branża energetyczna , usługi związane z automatyzacją przemysłu ciężkiego)
- sprawy korporacyjne , sądowe , przygotowywanie i opiniowanie umów
- uczestniczenie w postępowaniach podatkowych, reprezentowanie podmiotów przed organami podatkowymi, przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych , reprezentacja przed sądami administracyjnymi
- opiniowanie umów na usługi inżynieryjne dla branży energetycznej związanych z instalacją bloków energetycznych , przygotowywanie umów licencyjnych dla podmiotów zajmujących się automatyzacją górnictwa
- opiniowanie sytuacji prawnej elektrociepłowni w sporze z instytucją finansującą projekt rozbudowy bloków energetycznych
- opiniowanie umów dla podmiotów z branży turystycznej ( umowy przewozowe, agencyjne), reprezentowanie w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta
- opracowanie prawnych podstaw działalności sklepu internetowego, sprzedaży konsumenckiej , regulaminów sprzedaży
- udział w postępowaniach sądowych związanych z ochroną znaków towarowych , nieuczciwą konkurencją , sprawach karnych członków zarządu , karno-skarbowych , pracowniczych , związanych z przejęciem zakładu pracy , odszkodowawczych
-odzyskiwanie mienia utraconego po 1945r.
-sprawy reprywatyzacyjne, mienie zabużańskie
-reprezentowanie w sprawach bankowych, prowadzenie spraw odszkodowawczych związanych z wypadkami  komunikacyjnymi, w pracy,  błędami lekarskimi, wywłaszczonymi nieruchomościami , bezumownym korzystaniem z nieruchomości przez dostawców mediów  (sprawy o ustanawianie odpłatnych służebności przesyłu), przygotowywanie skarg do Strasburga i reprezentowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Kancelaria Adwokacka Ewa Draga-Buchta
Kochanowskiego 18/9
40-035 Katowice

tel: 32 206 84 44
kom: 501 530 186
 
Polityce cookies
Zamknij