O kancelarii

Ewa Draga-Buchta od 2003 r. wykonuje zawód adwokata i od tego czasu jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1996r. w ramach programu studenckiego organizowanego przez  Catholic Universit z siedzibą w Waszyngtonie - zaliczyła egzaminy z zakresu handlu międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, transakcji biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2000r. ukończyła kurs ochrony praw człowieka organizowany przez Komitet Informacji Rady Europy i Naczelną Radę Adwokacką oraz kurs doradztwa podatkowego organizowany przez Izbę Skarbową w Katowicach. W 2002 r. pomyślnie zdała egzamin adwokacki i w roku następnym uzyskała wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. W latach 1998-2003r. była członkiem Business and Finance Practice Group w Kancelarii Miller, Canfield, Paddock and Stone, Sp. z o.o. w Katowicach i zajmowała się prawem procesowym oraz materialnym prawem cywilnym, handlowym , pracy i karnym , a także sprawami związanymi z obrotem nieruchomościami, ochroną własności intelektualnej, brała udział w procedurach due diligience, prywatyzacyjnych , a także udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi. W okresie styczeń-lipiec 2003 była stypendystką British Council i brała udział w programie European Young Lawyers Scheme w Londynie. Uzyskała dyplom College of Law w Londynie z  zakresu common law, brytyjskiej procedury cywilnej i prawa gospodarczego. W trakcie pobytu w Londynie miała okazję współpracować z kancelarią prawniczą Crown Agents Legal obługującą brytyjski Department for International Development (DFID) oraz zajmującą się koordynacją prawną wydatkowania funduszy rządowych i organizacji międzynarodowych wspierających programy rozwojowe w państwach słabo rozwiniętych. i w Kancelarii Took's Court Chambers w Londynie. Od września 2003 prowadzi własną kancelarię adwokacką w Katowicach. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych, gospodarczych, karnych , karno-skarbowych, a także w prawie własności intelektualnej i przemysłowej. Posługuje się biegle językiem angielskim i francuskim, język rosyjski zna w stopniu średniozaawansowanym.

Kancelaria Adwokacka Ewa Draga-Buchta
Kochanowskiego 18/9
40-035 Katowice

tel: 32 206 84 44
kom: 501 530 186
 
Polityce cookies
Zamknij